อัตราส่วนต่อเนื่อง  เพิ่มเติม

 คือการเท่ากันของอัตราส่วน

 ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน 

 ไปกับอัตราส่วนอื่นๆ และเกิดความสัมพันธ์ใหม่

 

ตัวอย่างที่ 3    อัตราส่วน ของวัสดุก่อสร้าง ที่สั่งเข้ามาขายในร้านมี อัตราส่วนดังนี้

              ปูน      :     ทรายหยาบ          อัตราส่วน         3     :      5

  ทรายหยาบ    :     ทรายละเอียด          อัตราส่วน         2     :     10 

   หาอัตราส่วนของ    หิน    :  ทรายละเอียด

 

วิธีทำ

                                       ปูน     :     ทรายหยาบ      

       อัตราส่วนต่อเนื่อง 3 : 5  ,

                       ทรายหยาบ    :     ทรายละเอียด  

                           ..อัตราส่วนต่อเนื่อง 2 :  10

 

 เมือเราพิจารณา  จะเห็นได้ว่า  ทรายหยาบ ในทั้งสองอัตราส่วนไม่เท่ากัน 

                                         คือ      5      และ      2

 

 ดังนั้นเราสามารถเชื่อม  อัตราส่วนทั้งสอง โดยหา  ค.ร.น.  5 , 2 

                                            ได้ ค.ร.น.  เท่ากับ   10 

 
 

อัตราส่วนต่อเนื่อง

 

    นำ ค.ร.น.  มาคูณ      2 x   ( 3  :  5  )   และ    5  x  (  2  :   10  )   

 

อัตราส่วนต่อเนื่อง
 
 

 อัตราส่วนต่อเนื่อง

อัตราส่วนต่อเนื่อง

 อัตราส่วนต่อเนื่อง

 

                                     อัตราส่วน ของวัสดุก่อสร้าง  

 

            ปูน       3      :     ทรายหยาบ       5        :    ทรายละเอียด     25 

 

___________________________________________________________________________

 

ตัวอย่างที่ 2       อัตราส่วน ของการทำขนม   ที่สั่งซื้อมี อัตราส่วนดังนี้

       แป้ง ข้าวเจ้า                        1             ถ้วยตวง

       น้ำตาลทราย                    1/4              ถ้วยตวง

       ยีสต์                                 1/12            ถ้วยตวง     

       เนื้อผลไม้                          1/3             ถ้วยตวง

       น้ำสะอาด                           1/6            ถ้วยตวง 

       ไข่                                       1/4            ถ้วยตวง

 

    1.  หาอัตราส่วนของ  การทำขนม 

 

                                      อัตราส่วนต่อเนื่อง
       

 

 สังเกตุได้ว่า  จากอัตราส่วนที่ได้  อยู่ในรูปเศษส่วน เราต้องทำให้เป็นจำนวนเต็ม 

 

    หา ค.ร.น.  ของ                   หา ค.ร.น.   

 

   ค.ร.น.    ได้เท่ากับ                       12              

 

   นำ     12 คูณ ในอัตราส่วน            

   =          หา อัตราส่วนต่อเนื่อง

 

   =         อัตราส่วนต่อเนื่อง นำ 12 คูณอัตราส่วนทุกจำนวน

 

 

 

  1. ได้อัตราส่่วน ของขนมคือ          อัตราส่่วน ของขนม   

 

 2. หาอัตราส่วนรวมของขนม           อัตราส่วน ส่วนรวมของขนม

 

 3  หา แป้งข้าวเจ้า :  อัตราส่วนรวมของขนม                แป้งข้าวเจ้า :  อัตราส่วนรวมของขนม

 

4   หา น้ำตาลทราย :  อัตราส่วนรวมของขนม              น้ำตาลทราย :  อัตราส่วนรวมของขนม

 ______________________________________________________________________________