บทเรียน    การหาอัตราส่วน อัตราส่วนต่อเนื่อง  อัตราส่วนทั้งหมด    VDO 6 - 8

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 

 
 

                               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 

 VDO 6  บทเรียน  การหาอัตราส่วนต่อเนื่อง

 

 

VDO 7  บทเรียน  การหาอัตราส่วนต่อเนื่องที่ไม่เท่ากัน

 

 

VDO 8  บทเรียน  การหาอัตราส่วนทั้งหมด