ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์

 คือ อัตราส่วนที่เราต้องการ ที่มีการเทียบกับ 100 หรือ อัตราส่วนที่มีส่วนเป็น 100

เราเรียกว่า เปอร์เซนต์ ใช้สัญลักษณ์ แทนด้วยเครื่องหมาย  %

 เช่น 

20  %  อ่านว่า  20 เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   20 :  100

 

20 เปอร์เซ็นต์

 

25  %  อ่านว่า  25 เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   25 :  100

 

25 เปอร์เซ็นต์  25/100
 

30  %  อ่านว่า  30  เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   30 :  100

 

30 เปอร์เซ็นต์  30/100

 

75  %  อ่านว่า  75  เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   75   :  100

 

75 เปอร์เซ็นต์  75/100 

 150  %  อ่านว่า  150  เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   150   :  100

 

200  %  อ่านว่า  200  เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   200   :  100

  

800  %  อ่านว่า  800  เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   800   :  100

 

1000  %  อ่านว่า  1000  เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   1000   :  100

 

 ________________________________________________________________