การเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ให้เป็นเศษส่วน

 วิธีทำ  เปอร์เซ็นต์ ให้เป็นเศษส่วน  นั้นมีวิธีดังนี้

            1. แปลงให้เป็นเศษส่วนโดยมีส่วนเป็น 100

            2. ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 

เช่น 

20  %  อ่านว่า  20 เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   20 :  100

 

20 เปอร์เซ็นต์

 

 ดังนั้น 

     20 เปอร์เซ็นต์

 

20 เปอร์เซ็นต์

 

 ___________

 

25  %  อ่านว่า  25 เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   25 :  100

 

25 เปอร์เซ็นต์  25/100

 ดังนั้น

25 เปอร์เซ็นต์ เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน
 
 
25 เปอร์เซ็นต์ เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน
 
 
  ___________
 

 

250  %  อ่านว่า  250  เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   250   :  100

  ดังนั้น                            

 

250 เปอร์เซ็นต์ เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน

 

 

250 เปอร์เซ็นต์ เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน

   ___________

 

0.08  %  อ่านว่า  0.08  เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   0.08   :  100

                                                      จะเห็นว่าในข้อนี้ 0.08 เป็นทศนิยม  2 ตำแหน่ง

 

0.08 % เปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วน

 

 

ดังนั้น เราต้องการทำเป็นเศษส่วนต้องนำ ตัวที่มาคูณให้ทศนิยมหมดไปจนกลายเป็นจำนวนเต็ม     

 ดู  ตัวเลข  0.08  มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง  ดังนันตัวที่มาคูณ  ต้องมี เลขศูนย์ 2 ตัว  คือ 100

 

0.08 % เปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วน

 

0.08 % เปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วน

 

0.08 % เปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วน

 

 ตอบ

 

เปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วน

 

    ___________

0.0754  %  อ่านว่า  0.0754  เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   0.0754   :  100

 

 

เปลี่ยน  0.0754  % เป็นเศษส่วน

 

 

ดังนั้น เราต้องการทำเป็นเศษส่วนต้องนำ ตัวที่มาคูณให้ทศนิยมหมดไปจนกลายเป็นจำนวนเต็ม     

 ดู  ตัวเลข  0.0754   มีทศนิยม 4  ตำแหน่ง  ดังนันตัวที่มาคูณ  ต้องมี เลขศูนย์  4   ตัว  คือ 10000

 

เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้เป็นทศนิยม

 

 ตอบ

 

เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเศษส่วน

   _______________________________

 

16.42  %  อ่านว่า  16.42  เปอร์เซ็นต์

         โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   16.42   :  100

 

แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม

 

แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วน

 

ดังนั้น เราต้องการทำเป็นเศษส่วนต้องนำ ตัวที่มาคูณให้ทศนิยมหมดไปจนกลายเป็นจำนวนเต็ม     

 ดู  ตัวเลข   16.42   มีทศนิยม   2  ตำแหน่ง  ดังนันตัวที่มาคูณ  ต้องมี เลขศูนย์  2   ตัว  คือ  100

 

เปลงเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วน

 

 ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 

แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วน

 

 _________________________________ 
 

4 2/3 เปอร์เซ็นต์  อ่านว่า  สี่เศษสองส่วนสาม  เปอร์เซ็นต์

       

  โดยมีความหมาย เป็นอัตราส่วนว่า   เปอร์เซ็นต์แปลงเป็นเศษส่วน

 

แปลงเป็นเศษส่วน

ทำเศษส่วนเกิน ให้เป็น เศษส่วน

 

ทำเศษส่วนเกิน ให้เป็น เศษส่วน

 

ย้าย  100 / 1  จากหารไป เป็นคูณ

 

ย้าย  100 / 1  จากหารไป เป็นคูณ

 

ทำการคูณ

ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 

 ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทำให้ได้คำตอบ

คำตอบ

_________________________________