โจทย์เสริมประสบการณ์ ร้อยละ เปอร์เซ็นต์

 เราจะทำการทบทวนโจทย์ปัญหา เรื่อง ร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

 1.  แปลง เปอร์เซนต์ เป็น ตัวเลข

 60% แปลงเป็นเศษส่วน

 

60% แปลงเป็นเศษส่วน

 

                       note :  60 %  คือ 

60%  คือ  60 /100
 
 
________________________________________________
 
 
ในทำนองเดียวกันเราสามารถหา
  1 %   ของ   326
 
 วิธีทำ
 
 แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม
 
 
การนำ 100 ไปหาร ผลลัพธ์ที่ได้
100 มีศูนย์ 2 ตัวนับตัวเลขจากหลังมาหน้า 2 หลัก
จุดทศนิยมที่หน้า . 24
 
เลื่อนจุดทศนิยม
 
 ได้คำตอบ คือ
 
 
แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม
 
 
 ________________________________________________
 
 
ในทำนองเดียวกันเราสามารถหา
  10 %   ของ   738
 
วิธีทำ
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม 10 %   ของ   738
 
 
เนื่องจาก

 

แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วน

 

 

จะได้ว่าเป็นการนำ 10 ไปหาร ผลลัพธ์ที่ได้
10 มีศูนย์ 1 ตัวนับตัวเลขจากหลังมาหน้า 1 หลัก
จุดทศนิยมที่หน้า .8
 
 
เลื่อนจุด ทศนิยม
 
 
ได้คำตอบ คือ
 
 
 
 ทศนิยม
 
  ________________________________________________
 
 
25 %   ของ   44
 
วิธีทำ
 
   เพราะ  
 
25 %   ของ   44
 
ดังนั้นจะได้ว่า
 
 25 เปอร์เซ็นต์ = 1/4
 
25 %   ของ   44   คือ
 
  นำมาคูณกัน
 
ตอบ    11
 
________________________________________________
 
 
50   %   ของ  600
 
วิธีทำ
 
    เพราะ   
 
50 เปอร์เซ็นต์ คือ 50 /100
 
 
ดังนั้นจะได้ว่า
  50 เปอร์เซ็นต์ = 1/2
 
50   %   ของ  600
 
 หาค่าเปอร์เซ็นต์
 
25% = 300
 
 
________________________________________________
 
 
62.5   %   ของ  600
 
วิธีทำ
 
    เพราะ   
 
แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลข
 
 
      100  มีศูนย์  2 ตัว  
   100   หาร   62.5
 
 
เลื่อนจุดทศนิยม

เลื่อนทศนิยม ไปด้านหน้า 2 ตำแหน่ง
ได้ 0.625
 
 ดังนั้น
62.5   %   ของ  600
 
 
แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนเต็ม
 
 

ตอบ    375

 
________________________________________________
 
2.  แปลงอัตราส่วน เป็น ร้อยละ เปอร์เซ็นต์
 
8 :  5
 
วิธีทำ
 
 เพราะ เราต้องการแปลงอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
 
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์
 
 ทำการคูณไข้ว
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ โดย  ทำการคูณไข้ว
 
ดังนันจะได้ ค่า x คือ
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ค่า x
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์  = 120 %
 
 
________________________________________________
 
 
4.25  :  3.8
 
วิธีทำ
 
 เพราะ เราต้องการแปลงอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
 
 แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์
 
หาค่า  x
 
แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ หาค่า x
 
 จะได้
 
 แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์
 
 
________________________________________________