กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.1 จำนวนจริง

โจทย์ เรื่อง ระบบจำนวนจริงในแบบฝึกหัดเรืองระบบจํานวนจริงนี้

เพื่อทำให้เราได้เข้าใจความหมายของ จำนวนจริง และเห็นความหมาย

ของจำนวนจริง ว่าเป็นตัวเลขชนิดไหนบ้าง เพราะในตัวเลข หนึ่งตัว

นอกจากเป็นจำนวนจริงแล้ว ยังสามารถเป็น จำนวนนับ จำนวนเต็ม

จำนวนตรรกยะ หรือจำนวนอตรรกยะ ก็ได้ ดังนั้นเราควรเข้าใจ

ระบบจำนวนจริง และความหมายของจำนวนจริงให้ชัดเจน ดังแบบฝึกหัดนี้ 

1.  

จงหาว่าจำนวนที่กำหนดให้ ที่กำหนดให้ต่อไปนี้จำนวนใดเป็นจำนวนนับ

จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ หรือจำนวนอตรรกยะ 

 
  1. 1.1 จำนวนจริง  
  2. 1.2 จำนวนจริง  
  3. 1.3 จำนวนจริง  
  4.  1.4 จำนวนจริง  
  5. 1.5 จำนวนจริง  
  6. 1.6 จำนวนจริง  
2.   จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ  
  1. ทศนิยมซ้ำ เป็นจำนวนตรรกยะ  
  2. ทศนิยมซ้ำ เป็นจำนวนตรรกยะ   
  3. ทศนิยมไม่ซ้ำ เป็นจำนวนตรรกยะ  
  4. ทศนิยมซ้ำ เป็นจำนวนตรรกยะ  
  5. ศูนย์     เป็นจำนวนจริง  
  6.  จำนวนที่เขียนได้ในรูปทศนิยม ซ้ำ                 ไม่เป็นจำนวนตรรกยะ  
  7.  จำนวนที่เขียนได้ในรูปทศนิยม ไม่ซ้ำ              เป็นจำนวนจริง  
  8. รากที่สองของ a-b ยกกำลังสอง  ไม่ว่า a และ b  เป็นจำนวนใด ๆ  
3.  

จำนวนที่กล่าวนี้มี หรือไม่

 
  1. จำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า  9  
  2. จำนวนตรรกยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า 9  
  3. จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่า 1  
  4. จำนวนตรรกยะที่น้อยที่สุด ที่มากกว่า 1  
            เฉลยคำตอบของแบบฝึกหัดนี้กดที่นี่ ครับ ---------> วิธีทำ/คำตอบ
    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook