กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.2  สมบัติจำนวนจริง

โจทย์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ข้อนี้ จะทำความเข้าใจกับ สมบัติจำนวนจริง 

ซึ่งสมบัติของจำนวนจริง เช่น สมบัติปิดการบวก สมบัติการสลับที่การบวก

สมบัติเปลี่ยนหมู่การบวก สมบัติการมีเอกลักษณ์การบวกและอินเวอร์สการบวก นอกจากนั้น

ยังมีสมบัติของระบบจำนวนจริงเกี่ยวกับการคูณ   สมบัติปิดการคูณ  สมบัติการสลับที่การคูณ

สมบัติเปลี่ยนหมู่การคูณ  สมบัติการมีเอกลักษณ์การคูณ  และสมบัติการมีอินเวอร์สการคูณ

และสมบัติิการแจกแจงการบวก และสมบัติการแจกแจงการคูณ  

 

1.  พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ว่าเป็นจำนวนจริงตามสมบัติ

    ของจำนวนจริงข้อใด 

    เมื่อ a,b.c.p.x และ y เป้นจำนวนจริงใด ๆ 

 สมบัติ
1. q • 37        =     37 • q การสลับที่การคูณ
2. (2 + 3) p         =     2p  +  3p การแจกแจง 
3. 6+(5+y) =     (6+5) + y

การเปลี่ยน

 หมู่การบวก 

4.  (2+3)(5+6) =     (5+6)(2+3) การสลับที่การคูณ 
5. 3+(4+6 ) =     3+(6+4) 

การเปลี่ยน

  หมู่การบวก 

6. a(b+c) =     (b+c)a การสลับที่การคูณ 
7. 5( x + y) =     5x+5y การแจกแจง 
8. -5 + ¶    เป็นจำนวนจริง   ปิดการบวก 
9.

มีจำนวนจริงที่บวก

กับ  - 15 แล้วได้   0              

  อินเวอร์สการบวก 
10. 1 x 1 =     1 เอกลักษณ์การคูณ 
 

2.   พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่

     ถ้าจริงเป็นไปตามสมบัติ ของจำนวนจริง

     ข้อใดเมื่อ p,q,x,y c และ z เป็นจำนวนจริงใด ๆ 

จริง/เท็จ  
1. 6 + ( 3 • 2 )  = ( 6 + 3 ) • 2  เท็จ
2. x - (y - z ) = ( x- y ) - z   เท็จ
3. x - y = y - x    เท็จ
4. 3 • (2 - x) = (3 • 2) +(3)(-x)   เท็จ
5. 5p  +  5q 5(p + q )  จริง  /  การแจกแจง
  3.  เซตต่อไปนี้มีสมบัติของจำนวนจริงข้อใดบ้าง  
 

     เซตของจำนวนนับ เซตของจำนวนเต็มลบ 

     เซตของจำนวนเต็ม

     เซตของจำนวนตรรกยะ

 
1. สมบัติปิดของการบวก  
2. สมบัติปิดของการลบ  
3. สมบัติปิดของการคูณ  
4. สมบัติปิดของการหาร  

 

 

 

 เซทของ

 จำนวนนับ 

เซทของ

จำนวนเต็มลบ 

เซทของ

จำนวนเต็ม 

เซทของ

จำนวนตรรกยะ 

สมบัติปิดของการบวก      มี คุณสมบัติปิดของการบวก   มี คุณสมบัติปิดของการบวก        มี คุณสมบัติปิดของการบวก          มี คุณสมบัติปิดของการบวก    

 

สมบัติปิดของการลบ 

 

 X  X  X  X
สมบัติปิดของการคูณ        มี คุณสมบัติปิดของการคูณ     มี คุณสมบัติปิดของการคูณ     มี คุณสมบัติปิดของการคูณ        มี คุณสมบัติปิดของการคูณ   

 

สมบัติปิดของการหาร 

 

 X  X  X  X

 

      ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook