กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.4.2 อสมการ 

 

 

1.  จงหาคำตอบของอสมการต่อไปนี้

     พร้อมแสดงคำตอบโดยใช้เส้นจำนวน 

1.  -3x ≥  9
2.  2. อสมการ 
3. 3. อสมการ 
4.  -4x ≤ 20
5.  18  +  6x  >  0 
6.  6. อสมการ 
7.  -3x  ≥  12
8.  8. อสมการ 
9.  -3x  -  21  ≥   0
10.

10. อสมการ  

   ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook