การให้เหตุผลแบบนิรนัย ม.4 พื้นฐาน กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.2 ในบทนี้

เรา เรียนรู้ในเรื่อง การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยศึกษาจากแบบฝึกหัด

การให้เหตุผลแบบนิรนัย หมายถึง การนำเอา ความรู้พื้นฐาน ข้อตกลง หรือ บทนิยามซึ่งได้

เรียนรู้มาก่อนหน้า ว่าเป็นจริง มาประกอบเพื่อนำไปสู่ข้อสรุป 

หรือ อาจกล่าวว่า การให้เหตุผลแบบนิรนัย คือ วิธีการสรุปข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุ

และเป็นความรู้พื้นฐาน

    นอกจากนั้นยังมี การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้แผนภาพ แสดงเหตุผล

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่องการให้เหตุผลแบบนิรนัย อย่างเป็น อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ

 

โจทย์เรื่อง การให้เหตุผลแบบนิรนัย แบบฝึกหัด 1.2 และวีดีโอ การให้เหตุผลแบบนิรนัย

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

ข้อที่1. แบบฝึกหัด 2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย และวีดีโอ

 

  

1. เหตุ      1)   กบทุกตัวว่ายน้ำได้

              2)   สัตว์ที่ว่ายน้ำได้จะบินได้

 

ผล       กบทุกตัวบินได้   

 

 

วิธีทำ

          1. การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้แผนภาพ

                       สมเหตุสมผล   กบทุกตัวบินได้

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

ข้อที่2. แบบฝึกหัด 2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย และวีดีโอ

 

  

2. เหตุ    1)  จำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็ม

            2)   จำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นจำนวนจริง

 

ผล      จำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนจริง

 

วิธีทำ

   2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้แผนภาพ 

            สมเหตุสมผล   จำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนจริง

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

ข้อที่3. แบบฝึกหัด 2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย และวีดีโอ

 

  

3.  เหตุ     1)   คนมีสุขภาพดีทุกคนเป็นคนที่มีความสุข

              2)   ก  มีความสุข

 

ผล      ก  มีสุขภาพดี 

 

วิธีทำ

                   3. การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้แผนภาพ

                  ไม่สมเหตุสมผล  ที่   ก  มีสุขภาพดี

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

ข้อที่4.แบบฝึกหัด 2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย และวีดีโอ

 

  

4. เหตุ     1)  จำนวนที่หารด้วย 2  ลงตัว ทุกจำนวนเป็นจำนวนคู่

             2)  7 หารด้วย 2   ลงตัว

 

ผล      7  เป็นจำนวนคู่ 

 

วิธีทำ

             4. การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้แผนภาพ

               สมเหตุสมผล    7  เป็นจำนวนคู่ 

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

ข้อที่5. แบบฝึกหัด 2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย และวีดีโอ

 

  

5.  เหตุ    1)   สุนัขบางตัวมีขนยาว

            2)   มอมเป็นสุนัขของฉัน

 

ผล     มอบเป็นสุนัขที่มีขนยาว

 

วิธีทำ

                5. การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้แผนภาพ

                ไม่สมเหตุสมผล ที่ มอบเป็นสุนัขที่มีขนยาว

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

ข้อที่6. แบบฝึกหัด 2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย และวีดีโอ

 

  

6.  เหตุ    1) ม้าทุกตัวมีสี่ขา

             2)  ไม่มีสัตว์ที่มีสี่ขาตัวใดที่บินได้

 

ผล     ไม่มีม้าตัวใดบินได้

 

วิธีทำ

        6. การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้แผนภาพ

                  สมเหตุสมผล   ไม่มีม้าตัวใดบินได้ 

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

ข้อที่7. แบบฝึกหัด 2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย และวีดีโอ

 

 

7.  เหตุ    1) ไม่มีจำนวนเฉพาะจำนวนใดหารด้วย 2 ลงตัว

  

             2) 21 หารด้วย  2  ไม่ลงตัว

 

ผล    21  เป็นจำนวนเฉพาะ

 

วิธีทำ

            7. การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้แผนภาพ

               ไม่สมเหตุสมผล ที่   21  เป็นจำนวนเฉพาะ

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

ข้อที่8. แบบฝึกหัด 2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย และวีดีโอ

 

  

8.  เหตุ   1) วันที่ฝนตกทั้งวันจะมีท้องฟ้ามืดคลึ้มทุกวัน

            2) วันนี้ท้องฟ้ามืดคลึ้ม

ผล     วันนี้ฝนตกทั้งวัน 

 

วิธีทำ

           8. การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้แผนภาพ

                 ไม่สมเหตุสมผล ที่  วันนี้ฝนตกทั้งวัน  

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

ข้อที่9. แบบฝึกหัด 2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย และวีดีโอ

 

  

9.   เหตุ   1) แมวบางตัวมีสองขา

 

            2) นกทุกตัวมีสองขา

 

 ผล    นกบางตัวเป็นแมว

 

วิธีทำ

             9. การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้แผนภาพ

                 ไม่สมเหตุสมผล ที่   นกบางตัวเป็นแมว 

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

ข้อที่10. แบบฝึกหัด 2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย และวีดีโอ

 

  

10.  1) ชายไทยทุกคนจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบ 21 ปี 

          บริบรูณ์

         2) มานะเป็นคนไทย
 

วิธีทำ

           10. การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้แผนภาพ

                 ไม่สมเหตุสมผล ที่  มานะเป็นคนไทย 

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK