Print
Category: ลำดับและอนุกรม
Hits: 51744

ลำดับจำกัด ลำดับอนันต์ ม.5 แบบฝึกหัด 1.1.1

ในแบบฝึกหัดเรื่องลำดับจำกัด และลำดับอนันต์นี้ จะทำให้เห็นและเข้าใจในการหาพจน์ของลำดับ 

และการหาพจน์ที่ต้องการของลำดับ ทั้งลำดับจำกัด และลำดับอนันต์

1.   จงเขียน สี่พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้                                              
  1.   1.1 แบบฝึกหัด ลำดับเลขคณิต
   

       1.1  ลำดับเลขคณิต

  2.   1.2 แบบฝึกหัดเรื่องลำดับ
   

       1.2 แบบฝึกหัด ลำดับเลขคณิต

  3.   1.3 แบบฝึกหัดเรื่องลำดับ
 

       1.3 ลำดับเลขคณิต

  4.   1.4 แบบฝึกหัดเรื่องลำดับ
   

       1.4 ลำดับเลขคณิต

  5.   1.5 แบบฝึกหัด ลำดับเลขคณิต
   

       1.5 ลำดับเลขคณิต

  6.   1.6 แบบฝึกหัดเรื่องลำดับเลขคณิต
   

       1.6 ลำดับเลขคณิต

  7.

  1.7 แบบฝึกหัด ลำดับเลขคณิต

   

       1.7 ลำดับเลขคณิต

  8.   1.8 แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเลขคณิต
   

        1.8 แบบฝึกหัด ลำดับเลขคณิต

2.   จงหาพจน์ถัดไป 2 พจน์ของลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้
  1.

2,6,10,14,...

   

            ลำดับ

  2. 200,195,190,185,...
   

            ลำดับ

  3. 1,4,16,64...
   

     ลำดับ

  4. 729,243,81,27,...
   

       ลำดับ

  5. 2,7,17,32,...
   

      ลำดับ

  6. 5,10,30,120,...
   

             ลำดับ                  

  7.

5,4,1,-4,...

   

              ลำดับ     

  8. 100,98,94,88,...
             ลำดับ

   
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook