อนุกรมเรขาคณิต ม.5 แบบฝึกหัด 1.2.2    

1.   จงหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต เมื่อกำหนดให้   
  1. n = 4 , a1 = 3 , r = 2
   

จากสิ่งที่ โจทย์ กำหนดให้เราสามารถหาอนุกรมเรขาคณิต ได้ดังนี้

              1.1 หาอนุกรมเรขาคณิต

  2. n = 7 , a1 = 5 , r = 4
   

จากสิ่งที่ โจทย์ กำหนดให้เราสามารถหาอนุกรมเรขาคณิต ได้ดังนี้

              1.2 หาอนุกรมเรขาคณิต

  3. n = 9 , a1 = - 3 , r = 5
   

จากสิ่งที่ โจทย์ กำหนดให้เราสามารถหาอนุกรมเรขาคณิต ได้ดังนี้

              1.3 หาอนุกรมเรขาคณิต

  4. n = 11 , a1 = - 7 , r = 3
   

จากสิ่งที่ โจทย์ กำหนดให้เราสามารถหาอนุกรมเรขาคณิต ได้ดังนี้

             1.4 หาอนุกรมเรขาคณิต

  5. n = 14 , a1 = - 5 , r = - 2
   

จากสิ่งที่ โจทย์ กำหนดให้เราสามารถหาอนุกรมเรขาคณิต ได้ดังนี้

             1.5 หาอนุกรมเรขาคณิต

2.

 

 

จงหาผลบวก 9 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต 

     2. หาผลบวก ของอนุกรมเรขาคณิต

   

จากอนุกรมเรขาคณิต เราจะได้ 

        2. ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

ดังนั้น ผลบวก 9 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต คือ

              2. ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

3.

 

 

จงหาผลบวก 8 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต

   3.หาผลบวก ของอนุกรมเรขาคณิต

   

จากอนุกรมเรขาคณิต เราจะได้

       3. ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

ดังนั้น ผลบวก 8 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต คือ

              3. ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

4.

 

 

จงหาผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต

  4. หาผลบวก ของอนุกรมเรขาคณิต

   

จากอนุกรมเรขาคณิต เราจะได้

      4. ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

จากลำดับอนุกรม

              4. ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

ดังนั้น ผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต คือ

             4. ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

5.

 

 

จงหาผลบวก ของพจน์ทุกพจน์ของอนุกรมเรขาคณิต

ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 

  1.   5.1 หาผลบวก ของอนุกรมเรขาคณิต   
     
  2.   5.2 หาผลบวก ของอนุกรมเรขาคณิต
     
  3.   5.3 หาผลบวก ของอนุกรมเรขาคณิต
     
  4.   5.4 หาผลบวก ของอนุกรมเรขาคณิต
     
  5.   5.5 หาผลบวก ของอนุกรมเรขาคณิต
     
  6.   5.6 หาผลบวก ของอนุกรมเรขาคณิต
     

6.

 

 

 

พลตั้งใจจะออมเงินโดยวันแรกเขาเก็บไว้ 1 บาท วันที่สอง   2 บาท

วันที่สาม 4 บาท  วันที่ สี่ 8 บาท เช่นนี้เรื่อยไปจนครบ 15 วัน 

พลจะมีเงินออมทั้งหมดเท่าใด

   

การออมเงินสามารถเขียน เป็นอนุกรมเรขาคณิต ได้ดังนี้

       6. ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

โดยได้ค่าจาก อนุกรมเป็น

       6. ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

ดังนั้น เราจะได้ อนุกรม

              6. ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

เมื่อครบ 15 วัน จะมีเงินออมทั้งหมด เท่ากับ  32,767 บาท

7.

 

 

 

บริษัทแห่งหนึ่ง ซื้อรถยนต์มาในราคา 1,000,000 บาท 

ถ้าพนักงานบัญชีตั้งค่าเสื่อมราคาไว้ปีละ  20 % ทุกปี 

อยากทราบว่า เมื่อครบห้าปี รถยนต์คันนี้จะมีมูลค่าเท่าใด

     

8.

 

 

 

 

ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งใจว่า เขาจะเพิ่มยอดขาย

ให้มากขึ้นเป็น 3 % ของยอดขายเดิมทุกไตรมาส ถ้าขณะที่เขา

วางแผนเขาทำยอดขายได้ 300,000 บาท ในหนึ่งไตรมาส

เมื่อครบ 2 ปี เขาควรจะทำยอดขายได้เท่าใด

     

9.

 

 

 

ถังน้ำใบหนึ่งบรรจุ 5,832 ลิตร ถ้ามีการนำน้ำที่มีอยู่ในถัง ไปใช้ทุกวัน

ตลอดสัปดาห์ โดยที่แต่ละวัน จะนำน้ำไปใช้ 1/3 ของปริมาณน้ำในถัง

อยากทราบว่า เมื่อครบ 6 วัน จะมีน้ำเหลือ อยู่ในถังกี่ลิตร 

     

10

 

 

 

 

 

ถังน้ำใบหนึ่ง มีน้ำอยู่ 20 ลิตร ถ้าตักน้ำออกจากถังครึ่งหนึ่ง

แล้วแทนด้วยของเหลว ชนิดหนึ่ง จากนั้นก็จะตักน้ำ ที่มีส่วนผสม

ของของเหลวออกมาครึ่งถัง  แล้วเติมของเหลวชนิดเดิมลงไปแทน

ถ้าทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ เมื่อครบ 8 ครั้ง จะมีน้ำในถังเท่าใด 

 

     
   

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK