กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 4.3ข การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

วีดีโอ การแก้สมการ

1.

จงแก้สมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งแสดงวิธีตรวจสอบคำตอบด้วย

 

1.

                  1.1 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ตรวจสอบคำตอบ

                 1.1 ตรวจสอบคำตอบ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

2.

                   1.2 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

ตรวจสอบคำตอบ

ลองทำดูนะครับ

 

3.

                   1.3 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

วีดีโอ การแก้สมการ

 

 

 

4.

    1.4 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

5.

                   1.5  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

6.

 1.6 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

7.

                    1.7 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

8.

              1.8 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

9.

                     1.9 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

10.

                        1.10 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

11.

   1.11 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

12.

     1.12 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

2.

จงแก้สมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งแสดงวิธีตรวจสอบคำตอบด้วย

 

1.

         2.1 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

วีดีโอ การแก้สมการ

 

 

 

2.

                 2.2 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

วีดีโอ การแก้สมการ

 

 

3.

       2.3 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

วีดีโอ การแก้สมการ

 

 

 

4.

        2.4 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

5.

          2.5 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

6.

          2.6 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

7.

            2.7 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

8.

      2.8 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

9.

 2.9 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

10.

          2.10 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

11.

      2.12 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

12.

                                2.11 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

วีดีโอ การแก้สมการ

 
 

ชอบเราเป็นกำลังใจให้เรากดปุ่มถูกใจบน Facebook