แบบฝึกหัด สร้างทักษะ หาคำตอบของสมการ

1.

หาคำตอบของสมการ  แทนค่า X ลงในสมการ    

                           1. หาคำตอบสมการ

 

2.

หาคำตอบของสมการ ·แทนค่า X ลงในสมการ

               2. หาคำตอบของสมการ ·แทนค่า X ลงในสมการ

 

3.

หาคำตอบของสมการ··แทนค่า X ลงในสมการ

             3. หาคำตอบของสมการ··แทนค่า X ลงในสมการ

 

   
 

        ชอบเราเป็นกำลังใจให้เรากดปุ่มถูกใจบน Facebook