เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.1 ม.5 เพิ่มเติม

ในบทนี้ เรา เรียนรู้ในเรื่องเลขยกกำลัง โดยศึกษา จากแบบฝึกหัด

โดยมีการบวก ลบเลขยกกำลัง คูณเลขยกกำลัง การหารเลขยกกำลัง

นอกจากนั้นยังมี คุณสมบัติของเลขยกกำลัง

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่องเลขยกกำลัง อย่างเป็น อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ เลขยกกำลัง

 
 

โจทย์เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม แบบฝึกหัด 1.1 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

 

ข้อ1. แบบฝึกหัด 1.1  เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 

1.

จงทำให้เป็นรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

 

 
 

 1.1 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง

วิธีทำ

                         1.1 เลขยกกำลัง

 
 

 1.2 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง

วิธีทำ

                         1.2 เลขยกกำลัง

 
 

 1.3 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง

วิธีทำ

               1.3 เลขยกกำลัง

 
 

  1.4 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง

วิธีทำ

    1.4 เลขยกกำลัง 

 
 

  1.5 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง

วิธีทำ

  1.5 เลขยกกำลัง

 
 

 1.6 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง

วิธีทำ

  1.6 เลขยกกำลัง 

 
 

  1.7 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง

วิธีทำ

      1.7 เลขยกกำลัง

 
 

  1.8 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง

วิธีทำ

          1.8 เลขยกกำลัง

 
 

  1.9 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง

วิธีทำ

                              1.9 เลขยกกำลัง

 
 

  1.10 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง

วิธีทำ

                              1.10 เลขยกกำลัง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อ2. แบบฝึกหัด 1.1  เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 

2.

 

 ถ้า x > 0 ,x ≠ 1, m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก

 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ว่าเป็นจริงหรือเท็จ

 
 

   2.1 คุณสมบัติ เลขยกกำลัง

     ข้อความเป็น เท็จ  

 
 

   2.2 คุณสมบัติ เลขยกกำลัง

   ข้อความเป็น เท็จ

 
 

   2.3 คุณสมบัติ เลขยกกำลัง

     ข้อความ เป็นจริง

 
 

   2.4 คุณสมบัติ เลขยกกำลัง

       ข้อความเป็น เท็จ

 
 

   2.5 คุณสมบัติ เลขยกกำลัง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK