การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง ม.3 เพิ่มเติม กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.2 ก

ในบทนี้ เรา เรียนรู้ในเรื่อง การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง โดยศึกษา จากแบบฝึกหัด

โดยมีการหาผลลัพธ์ คำตอบ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง 

 ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่อง การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

อย่างเป็น อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ

 
 

โจทย์เรื่อง การบวก การลบ กรณฑ์ที่สอง และวีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

 

ข้อ1. แบบฝึกหัด 1.2 ก  การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง  และวีดีโอ

 

1.

จงหาผลลัพธ์

 

 
 

  1.1 โจทย์กรณฑ์ที่สอง  

วิธีทำ

                  หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง -1

 
 

   1.2 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                  หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง -2

 
 

   1.3 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                  หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง -3

 
 

   1.4 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                  หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง -4

 
 

   1.5 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

        หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง -5

 
 

    1.6 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

        หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง -6

 
 

    1.7 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

        หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง -7

 
 

   1.8 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

        หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง -8

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ2. แบบฝึกหัด 1.2 ก  การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง และวีดีโอ

 

2.

จงหาผลลัพธ์

 
 

   2.1 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

        2.1 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

 

 

 

   2.2 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

        2.2 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   2.3 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

        2.3 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   2.4 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

        2.4 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

 

 

 

   2.5 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

        2.5 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   2.6โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

        2.6 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK