บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลข โดยใช้รูปภาพ เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ

ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2

การลบโดยใช้รูปภาพ

พิจารณา การลบ ของกรรไกร สองจำนวนด้านบน

              การลบโดยใช้ภาพ

การทำการลบ   พิจารณาจากกรรไกร สองถาด ตัดจำนวนที่เท่ากันออกไป

                    ได้ตัวที่เหลือ เป็นคำตอบ  ย้ายไปใส่ทางขวามือ

             การลบโดยใช้รูปภาพ

การลบ    เมื่อดูเป็นตัวเลขแล้ว จะได้ว่า  8  -  5   =  3 

   

      กดปุ่มเพื่อเลื่อนดูวีดีโอ หน้าต่อไป  →