บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลข โดยใช้รูปภาพ เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ

ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2

              การลบโดยใช้ภาพ 

การลบ   พิจารณา ดูจำนวนที่จะมาทำการลบกัน จากด้านบน

          การลบโดยใช้รูปภาพ

 

การลบ   สังเกตว่า  ถาดแรก      มี หมวกอยู่  4 ชิ้น  

                        ถาดที่สอง   ไม่มี เท่ากับศูนย์  ( ไม่มีค่า )

                        เมื่อลบกันแล้ว   4 - 0  ก็จะได้  4  เป็นคำตอบ

 

   

            กดปุ่มเพื่อเลื่อนดูวีดีโอ หน้าต่อไป   →