บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลข โดยใช้รูปภาพ เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ

ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2

การลบโดยใช้ภาพ

การลบ  พิจารณา ถาดทั้งสองว่าแต่ละถาดมี อยู่จำนวนเท่าใด ?

การลบโดยใข้ภาพ

 

การลบ  โดยใช้ภาพ ตัดภาพในจำนวนที่เท่ากัน ออกไป

ภาพที่เหลือ นำมาใส่ด้านขวาเป็นคำตอบ

การลบโดยใช้รูปภาพ

การลบ  พิจารณา ตัดคู่ที่เหมือนกันออกไป

           จะได้ จำนวนที่เหลือ นำภาพใส่ด้านขวา ได้คำตอบที่ต้องการ

            คือ       6   -   2    =  4

   

          กดปุ่มเพื่อเลื่อนดูวีดีโอ หน้าต่อไป  →