บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลข โดยใช้มือ  เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ

ผู้เรียนการลบเลข ป1 - 2

 

การลบ

 

       มีหลักง่ายๆ ในการคิด   คือหักจำนวนที่ต้องการออกไปตามจำนวนที่ต้องการลบ

 

มาดูกัน เช่น     ต้องการ ลบ    5   -  3

 

วิธีคิดแบบ ง่ายสุด   "  มีอยู่ ห้า หักออกไป สาม "

 

ดูรูป    

 มีอยู่   9

 

                cartoon-hands-9

 

 

            หักออกไป  3 นิ้ว

                   cartoon-hands

         เหลือจำนวนที่ต้องการ คือ 6

        ดังนั้น  9  -  3   =   6

 

ดู VDO    ดู VDO