บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลข โดยใช้มือ  เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2

การลบ

       มีหลักง่ายๆ ในการคิด   คือหักจำนวนที่ต้องการออกไปตามจำนวนที่ต้องการลบ

 

มาดูกัน เช่น     ต้องการ ลบ            8   -  3

 

วิธีคิดแบบ ง่ายสุด   "  มีอยู่ แปด หักออกไป สาม "

 

ดูรูป    

         มีอยู่   8

มีอ ชูนิ้ว 5 นิ้ว แทน 5มีอ ชูนิ้ว  3 นิ้ว แทน 3

หักออกไป  3

หักออกไป 3 เหลือ 5หักออกไป 3 มือนี้เหลือ 0

 

คงเหลือ 5   เป็นคำตอบ

คำตอบคือจำนวนที่เหลือ คือ  5

 

ดังนั้น จะได้    8  -  3  =  5

 

ดู VDO    ดู VDO