บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลข โดยใช้รูปภาพ เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ

ผู้เรียนการลบเลข ป1 - 2

 

 

การลบโดยใช้ภาพ

 

 ดูภาพ ที่ถาดทั้งสอง จะเห็นได้ว่า ถาดแรก     มีหมีแพนด้า      14 ตัว

                                                          ถาดที่สอง  มีหมีแพนด้า        5 ตัว

 

 

การลบโดยใช้ภาพ

 

 การลบแบบพื้นฐาน    นำจำนวนที่เท่ากันตัดออกจนหมด 

จะได้ หมีในถาดแรก ตัดออก  5   ตัว

          หมีถาดที่สอง  ตัดออก  5   ตัว

 

 

การลบโดยใช้ภาพ

 

นับจำนวนหมีทีเหลือ ในถาด แรก จะได้ทั้งหมด  9 ตัวเป็นคำตอบ

           กดปุ่มเพื่อเลื่อนดูวีดีโอ หน้าต่อไป  →