บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลขสองหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2

 

การลบโดยใช้ภาพ

  พิจารณา     นำมาตั้งหลักให้ตรงกัน  ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบ

 

 

การลบโดยใช้ภาพ

 

 

การลบโดยใช้ภาพ

 

การลบ

 ได้คำตอบ คือ 45

 

 

ดู VDOดู VDO