บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลขสองหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2

 

 

การลบโดยใช้ตัวเลข

 ตั้งตัวเลขให้หลักตรงกัน 

 

 

การลบโดยใช้ตัวเลข

 

 

 

 

การลบโดยใช้ตัวเลข

 

 

 

การลบโดยใช้ตัวเลข

 

 ได้คำตอบที่ต้องการคือ  29 

 

 ดู VDO  ดู VDO