บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลขสามหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2 

 

 

การลบ

 พิจารณา  ขั้นตอนการลบ   ตาม ลำดับดังนี้

 

การลบ

 

 

การลบ

 

 

การลบ

 

 

 

การลบ

 

 

การลบ

 

 

การลบ

 

 

การลบ

ได้คำตอบตามต้องการ    455

 

 ดู VDO      ดู VDO