บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลขสองหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2

บทเรียนการลบ

 

 ตั้งหลักให้ตรงกัน ก่อน

 

การลบ

 

 

การลบ

 

 

การลบ

 

 

การลบ

 ได้คำตอบที่ต้องการ คือ   62

 

 

ดู VDO  ดู VDO