บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลขสามหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2 

การลบ

 

ตั้งจำนวนทั้งสองให้หลักตรงกัน

 

 

การลบ

 

 

การลบ

 

 

การลบ

 

การลบ

 

 

การลบ

 

 

 

ดู VDO ดู VDO