บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลข และเลือกคำตอบ   สำหรับ ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2

 
       

                               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

     แบบทดสอบที่ 1 การลบ

 

     แบบทดสอบที่ 2 การลบ 

 

     แบบทดสอบที่ 3 การลบ 

 

     แบบทดสอบที่ 4 การลบ 

 

     แบบทดสอบที่ 5 การลบ 

 

     แบบทดสอบที่ 6 การลบ