ทบทวนการลบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

ทบทวนการลบ   

   การลบ คือ นำจำนวนที่น้อยกว่ามาหักออกจากจำนวนที่มากกว่า

   ใช้หลัก เช่น   12 - 8   = ? 

            นับต่อ  จาก 8 เป็น   9 , 10 , 11 , 12

    ดังนั้น          ตอบ 12 - 8 =  4 

                   25 - 20  =  ?

           นับต่อ  จาก 20 เป็น   21 , 22 , 23 , 24 , 25  

   ดังนั้น          ตอบ 25 - 20 =   5 

 แบบฝึกหัด ทบทวนการลบ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการลบ

 

  การลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การลบ  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

  การลบ

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การลบ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  การลบ

 
 

 

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK