การลบจำนวนหลายหลักสองจำนวน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การลบจำนวนหลายหลักสองจำนวน   

  การลบจำนวนหลายหลัก สองจำนวน ทำได้โดยการตั้งหน่วยหลักให้ตรงกัน 

  และลบกันทีละหลักจาก หลักหน่วย ไป หลักสิบ ไปหลักร้อย...

  ยกตัวอย่าง  32,250 - 12,220 

                           

                    3  2  2 5 0 –

                    1  2  2 2 0

                    2  0  0 3 0

 แบบฝึกหัด การลบจำนวนหลายหลักสองจำนวน

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การลบจำนวนหลายหลักสองจำนวน

 

  การลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การลบ  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

  การลบ

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การลบ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  การลบ     การลบ

 
 

 

  การลบ    การลบ

 
 

  

  การลบ     การลบ

 
 

 

  การลบ       การลบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เปรียบเทียบการลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เปรียบเทียบ การลบ  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3   

  เปรียบเทียบการลบ

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK