บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลขสามหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2

โดย การปรับจำนวน

 

 

การลบ

 

 

การลบ

 

 

การลบ

 ได้คำตอบคือ 162

 

 

ดู VDO  ดู VDO