บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลขสามหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2 

 

โดย การปรับจำนวน

 

 

การลบ

 

 

 

 การลบ

 

 

 

การลบ

 ได้คำตอบคือ  661

 

ดู VDO  ดู VDO