บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลขสองหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการลบเลข ป1 - ป2 

การลบ

 

 

การลบ

 

 

การลบ

 

 ได้คำตอบคือ 9

ดู VDO  ดู VDO