พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก แบบฝึกหัด 1.5

ในแบบฝึกหัดนี้ หา พื้นที่ผิวปริซึมสามเหลี่ยม  พื้นที่ผิวปริซึม  พื้นที่ผิวทรงกระบอก

พื้นที่ผิวกล่อง พื้นที่ผิวภายในทรงกระบอก โดยมีการแสดงวิธีทำ

อย่างละเอียด เหมาะในการเรียนรู้ ในเรื่องนี้ไม่ยากในการศึกษาครับ

1.  

 

 

จงหาพื้นที่ ของรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้

(ความยาวกำหนดให้เป็นเซนติเมตร)                                                 

     
 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      พื้นที่ผิวรูปปริซึม             
 

2.

 

 

 

 

 

 

 

      พื้นที่ผิวปริซึมสามเหลี่ยม

 

3.

 

 

 

 

 

 

      พื้นที่ผิวปริซึมสี่เหลี่ยม            
         พื้นที่ผิวปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมู
 

4.

 

 

 

 

 

 

      พื้นที่ผิวปริซึม
   

    พื้นที่ผิวปริซึม

   พื้นที่ผิวปริซึม

 

5.

 

 

 

 

 

      พื้นที่ผิวปริซึมทรงกระบอก

 

6.

 

 

 

 

 

      พื้นที่ผิวปริซึม
   

พื้นที่ผิวปริซึม

   พื้นที่ผิวปริซึม

2.

 

 

 

แท่นป้ายติดประกาศเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า มีความยาว

ด้านละ 1 เมตร แท่นสูง 1.5 เมตร  

จงหาพื้นที่ผิวด้านข้างที่ใช้ ปิดป้ายประกาศของแท่นนี้

           พื้นที่ผิวปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่า

3.

 

 

 

 

ต้องการทำกล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้กระดาษ

กาวติดรอยต่อให้ได้กล่องมีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร

ยาว 20 เซนติเมตร  สูง 8 เซนติเมตร และมีฝากล่องพอดีขอบ 

จะต้องใช้กระดาษทำกล่องอย่างน้อยกี่ตารางเซนติเมตร

           พื้นที่ผิวรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

4.

 

 

 

หนานคำรับจ้างทำโคมลอย มีลักษณะเป็นทรงกระบอกฐานเปิด

หนึ่งด้านเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 120 เซนติเมตร 

จำนวน 100 ลูก หนานคำต้องใช้กระดาษกี่เมตร

           พื้นที่ผิวทรงกระบอก

5.

 

 

 

 

 

 

ลูกเต๋าขนาด 5 x 5 x 5  ลูกบาศก์เซนติเมตร

               ลูกเต๋า

ระบายสีเป็นรูปวงกลม บอกแต้มแต่ละหน้าของลูกเต๋า

รัศมีของวงกลมแต่ละวงเท่ากับ 0.5 เซนติเมตร 

พื้นที่ส่วนที่ไม่ระบายสีมีเนื้อที่เท่าใด

           พื้นที่ผิวปริซึม 

6.

 

 

 

 

 

รูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้นี้

ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ลูกเล็ก ๆ ขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

จำนวนหนึ่ง จงหา

1.) จำนวนลูกบาศก์ทั้งหมด

2.) พื้นที่ผิิวของเรขาคณิตสามมิตินี้

 

              cubic

                
  หาปริมาตร และพื้นที่ผิวทรงลูกบาศก์    

7.

 

 

 

 

สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งมีขนาดภายในยาว 30 เมตร กว้าง 15 เมตร

พื้้นสระลาดเอียงลงจากระดับตื้นที่สุด 1.5 เมตร ไปสู่ระดับ

ลึกที่สุด 3 เมตร ดังรูป 

จงหาว่าสระนี้มีพื้นที่ผิวภายในเท่าได

           หาพื้นที่ผิวสี่เหลี่ยมมุมฉาก

8.

 

 

 

 

สวนสนุกแห่งหนึ่งมีสไลเดอร์พลาสติก ซึ่งมีหน้าตัดเป็น

วงกลมรัศมีภายนอก 1.2  เมตร ระยะทางของสไลดอร์

รวมกันประมาณ 1 กิโลเมตร ถ้าต้องการทาสีภายนอกสไลเดอร์

ทั้งหมด จะมีพื้นที่ทาสีประมาณเท่าใด

          พื้นที่ผิวทรงกระบอก

9.

 

 

 

หลังคาผ้าใบมีลักษณะเป็นทรงกระบอกผ่าครึ่ง คลุมพื้นดินได้

กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร

จะต้องใช้ผ้าใบทำหลังคาอย่างน้อย กี่ตารางเมตร

        พื้นที่ผิวทรงกระบอก

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่อทรงกระบอกสองท่อทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน มีความหนาสม่ำเสมอ 

- ท่อหนึ่งยาว ยาว 40 เซนติเมตร

    เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 60 เซนติเมตร 

- ท่อที่สอง ยาว 90 เซนติเมตร 

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 40 เซนติเมตร

1.)  จงหาว่าท่อแต่ละอันมีความจุเท่าใด

2.)  จงหาว่าท่่อใดใช้วัสดุน้อยกว่ากัน

          หาปริมาตรทรงกระบอก
     ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK