แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ผิว  (ใหม่)

1.

- แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ผิว 

- หาพื้นที่ผิวลูกบาศก์สี่เหลี่ยม

                    แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ผิวทรงลูกบาศก์สี่เหลี่ยม

2.

- แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ผิว 

- หาพื้นที่ผิวรูปทรง ปริซึม

                แบบฝึกหัด หาพื้นที่ผิวรูปทรง ปริซึม

 

3.

- แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ผิว

- หาพื้นที่ผิวรูปทรงกลม

                    หาพื้นที่ผิวรูปทรงกลม

4.

- แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ผิว 

- หาพื้นที่ผิวรูปทรงกระบอก

                   - หาพื้นที่ผิวรูปทรงกระบอก

5.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ผิว 

- หาพื้นที่ผิวรูปทรงกรวย

                - หาพื้นที่ผิวรูปทรงกรวย

 

6.

- แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ผิว

- หาค่า X จากโจทย์เมื่อกำหนดพื้นที่ผิวรูปทรง ต่าง ๆ

                หาค่า X เมื่อกำหนดพื้นที่ผิวของรูปทรงต่าง ๆ         

- Surface Area =  พื้นที่ผิว

7.

- แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาพื้นที่ผิว

- เปรียบเทียบ เมื่่อกำหนดพื้นที่ผิว ของวัตถุ A และ B  

       เปรียบเทียบ เมื่่อกำหนดพื้นที่ผิว ของวัตถุ A และ B

เปรียบเทียบ พื้นที่ A มากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า  พื้นที่ B

 

   ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน Facebook