วีดีโอ ทำความเข้าใจความยาว, พื้นที่ และปริมาตร

  

 การแปลงหน่วยการวัด ความยาว พื้นที่ ปริมาตร ในระบบเมตริก  

 เช่น   กิโลเมตร ,  เมตร ,  เซนติเมตร , มิลลิเมตร

 เรามาเรียนรู้ ทำความรู้จักกับ คำว่า

    -    ความยาว    พื้นที่    ปริมาตร   

     

     ความยาว    1  กิโลเมตร    =   1000  เมตร

      ความยาวหน่วยเมตริก   

 

จากสูตร การวัดความยาว

10        มิลลิเมตร           เป็น    1    เซนติเมตร

100      เซนติเมตร         เป็น     1   เมตร

1000     เมตร                เป็น     1    กิโลเมตร

 

พื้นที่

เมื่อเรา นำความยาวของด้าน ของสี่เหลี่ยม

มาคูณ กันได้เท่ากับ  พื้นที่ของสี่เหลี่ยม

ด้าน  x  ด้าน   =  ด้าน ²

                      พื้นที่ หน่วยเมตริก

จากสูตร การวัดพื้นที่

10       ตารางมิลลิเมตร          เป็น    1   ตารางเซนติเมตร

100     ตารางเซนติเมตร        เป็น    1   ตารางเมตร

1000    ตารางเมตร               เป็น    1    ตารางกิโลเมตร

 

      ดังนั้น เมื่อเรามาดู

        -  การแปลงหน่วย ความยาว 

        -  การแปลงหน่วย พื้นที่

        -  การแปลงหน่วย ปริมาตร

 

 

ปริมาตร

เมื่อเรา นำความยาวของด้านทั้งสาม

คือ กว้าง X ยาว  X  สูง    ของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์มาคูณกัน

ได้เท่ากับ ปริมาตรสี่เหลี่ยม

ด้าน  x  ด้าน x  ด้าน =  ด้าน ³

                      ปริมาตร หน่วยเมตริก

จากสูตร การวัดปริมาตร

10       ลูกบาศก์มิลลิเมตร          เป็น    1   ลูกบาศก์เซนติเมตร

100     ลูกบาศก์เซนติเมตร        เป็น    1   ลูกบาศก์เมตร

1000    ลูกบาศก์เมตร               เป็น    1    ลูกบาศก์กิโลเมตร

 

           การ เปลี่ยน หน่วย ความยาว พื้นที่  ปริมาตร

คำอธิบายดูจาก VDO  ด้านล่าง  ครับ

ขอบคุณ ภาพจาก   อ้างอิง

 

วีดีโอ คำอธิบาย และ ตัวอย่างแบบฝึกหัด

- การแปลงหน่วย ความยาว

- การแปลงหน่วย พื้นที่

- การแปลงหน่วย ปริมาตร

            ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook