ความยาวรอบรูป

  

ความยาวรอบรูป (perimeter)

ความยาวรอบรูป คือ ระยะทางรวม ของเส้นขอบของรูป                                       

เรากล่่าวให้เข้าใจ ง่าย ๆ   คือผลบวกของ เส้นรอบรูป      

  ดังนั้นเราสรุป

ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม

                   เส้นรอบรูป

จากรูปเราจะได้

                         ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม   =   a + b + c

  ความยาวรอบรูป ส่วนของวงกลม

                   เส้นรอบรูป วงกลม

จากรูปเราจะได้

ความยาวรอบรูปส่วนของวงกลม    =  a + a + b      =  2a + b

 

ความยาวรอบรูป  สี่เหลี่ยมจัตุรัส

                    เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส


ความยาวรอบรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส  =  a + a  +  a  +  a

 

ความยาวรอบรูป  สี่เหลี่ยม ผืนผ้า

                         เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า        

   ความยาวรอบรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า    =  a + a + b + b

 

        ดูวีดีโอ การบรรยาย  เรื่อง ความยาวรอบรูป 

กำลังทำครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook