การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ ม.3 กุณแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.2

  

1.จงแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรต่อไปนี้

พร้อมเขียนกราฟของระบบสมการ

 
 

     1.1 แก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

           1.1 กราฟของ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                                                                                  

 1 วิธีทำ-คำตอบ 
 

    1.2 แก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

          

                  1.2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  

 
 

     1.3 แก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

               1.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

 
 

      1.4 แก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

           
              1.4 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

     1.5 แก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

                           1.5 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

      1.6 แก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

          1.6 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

 

 
 

       1.7 แก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                             1.7 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

       1.8 แก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                       1.8 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
  2.  จงแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรต่อไปนี้  
 

      2.1 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

                      2.1 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

2.1 วิธีทำ-คำตอบ
 

      2.2 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

           2.2 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

      2.3 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

               2.3 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

     2.4 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

               2.4 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

     2.5 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

           2.5 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

 
 

      2.6 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

              2.6 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

      2.7 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

            2.7 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

     2.8 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                2.8 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

     2.9 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

              2.9 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

      2.10 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

               2.10 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

       2.11 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

             2.11 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

      2.12 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

             2.12 กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK