แบบฝึกหัด การอ่านตารางเวลา ป.4  

 

แบบฝึกหัด การอ่านตารางเวลา

การอ่านตารางเวลา มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวัน โดยวิธีการดูตาราง ดูแนวนอนและแนวตั้ง

ของตาราง ดังตัวอย่าง ตารางเดินรถต่อไปนี้

  การอ่านตารางเวลา

  การอ่านตารางเวลา

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การอ่านตารางเวลา

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านตารางเวลา

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

 การอ่านตารางเวลา

 การอ่านตารางเวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การอ่านตารางเวลา

   การอ่านตารางเวลา  

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การอ่านตารางเวลา

 

 

  การอ่านตารางเวลา

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การอ่านตารางเวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การอ่านตารางเวลา

   

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  การอ่านตารางเวลา

 

 

 

  

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK