แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ ป.4  

 

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

เมื่อเราทำการแก้โจทย์ปัญหา สิ่งแรกคือต้องหาว่า โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

และ นำความสัมพันธ์ของเวลามาแก้ปัญหา ตามที่โจทย์ต้องการ เพื่อให้ได้คำตอบ

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4     

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

     

 เฉลยคำตอบข้อ 5-8     

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 
   
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-12 โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

     

 เฉลยคำตอบข้อ 9-12     

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา หาคำตอบ

 
   
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK