ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติของมุมแหลม

  

ในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับ

การหาฟังก์ชั่นตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม 

 
 

เมื่อเรามีสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง เป็นสามเหลี่ยม ΔABC 

 มีมุม C เป็นมุมฉาก  ด้านตรงข้าม  มุม C  เรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉาก

                     ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม       

จากรูป

            ด้านตรงข้ามมุม  A   กำหนดให้เป็นด้าน  a

            ด้านตรงข้ามมุม  B   กำหนดให้เป็นด้าน  b

            ด้านตรงข้ามมุม  C   กำหนดให้เป็นด้าน  c   

 

  

 

เรามาทำความรู้จัก กับฟังก์ชั่น  sin  cos  tan   

 อ่านว่า

           sin :   ซายน์

           cos :   คอส

           tan :   แทน      ไม่ต้องตกใจอ่านให้ถูกเดี๋ยวก็เข้าใจครับ

 

                   หาค่า sin cos tan


จากรูป เมื่อเราพิจารณาที่

    มุม A         เราเรียกด้าน              a    ว่า  ด้านตรงข้ามมุม

    มีมุม C เป็นมุมฉากเรียกด้าน            c    ว่า  ด้านตรงข้ามมุมฉาก

    ด้าน  b  ซึ่งติดกับมุม A เราเรียกด้าน   b    ว่า  ด้านประชิดมุม  A

 

 
 

        

       หา sin cos tan

  วีดีโอ อธิบายการหาฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ    sin   cos   tan

 
 

 
 

นอกจากฟังก์ชั่นที่กล่าวมาแล้วเรายังสามารถหา

                ฟังก์ชั่น  csc   sec   cot

   อ่านว่า  

            csc        :   โค - เซก

            sec        :   เซก

            cot        :    ค๊อท

    โดยเราสามารถหาได้โดย ค่าของฟังก์ชั่นทั้งสาม เป็นส่วนกลับของ

         sin   cos   tan  ดังนี้   

 
 

    

                           การหา  cosec  sec  cot

      

 
 

วีดีโอ อธิบายการหาฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ   CSC   SEC  COT

 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 1

กำหนด สามเหลี่ยม Δ ABC  ดังรูป  

     

                   หาฟังก์ชั่น ตรีโกณมิติ 

หา ค่าของฟังก์ชั่นตรีโกณ    ของมุม A และมุม  B

         SIN   COS   TAN    csc    sec  cot 

วิธีทำ      ดูใน  วีดีโอ หา ค่าของฟังก์ชั่นตรีโกณ
 
 

 
 

      ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook