การวัดมุม และการแปลงองศา เป็นองศาทศนิยม และการแปลงองศา ลิบดา ฟิลิปดา เป็นเรเดียน

 

  การวัดมุม

       การวัดมุม นั้นสามารถวัดวัดได้จากด้านเริ่มต้น ไปถึงด้านที่สิ้นสุด    

       การวัดมุม                             

การวัดมุม ด้าน CE  เรียกว่า ด้านเริ่มต้น  เมื่อเราให้ จุด C เป็นจุดหมุน

จากนั้นเมื่อเรากางเส้น  CA  ไป จะเกิดมุมที่จุด C  เราเรียกด้าน CA

ว่า  ด้านสิ้นสุด และเกิด มุม  ACE

 

  

 

      มุม การวัด

วีดีโอ   การเรียนรู้ เรื่องมุม  ทิศทาง เป็นบวก ทิศทางเป็นลบ

 
 

เมื่อเกิดมุมขึ้น เราก็มี  วิธีการวัดมุม 2 แบบ

1. องศา (Degree)

คือการวัด ที่มีหน่วย เป็น   องศา  ลิปดา และ ฟิลิปดา  มีอัตราส่วนดังนี้

       1  องศา     เท่ากับ        60   ลิปดา

       1  ลิปดา     เท่ากับ       60    ฟิลิปดา

        ดังนั้น

       1  องศา     เท่ากับ    3600    ฟิลิปดา

 

2. เรเดียน (Radian)

โดยมีอัตราส่วน ของเรเดียน กับ องศา มีความสัมพันธ์กันดังนี้

           แปลง องศา เป็น เรเดียน

 

 


วีดีโอ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ  การวัดมุม

       - การแปลง องศา ลิปดา ฟิลิปดา ให้เป็นองศาแบบทศนิยม

 
 

 
 

วีดีโอ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ  การวัดมุม

- การแปลง องศา ลิปดา ฟิลิปดา ให้เป็น องศา

 

 

 
 

วีดีโอ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ  การวัดมุม

- การแปลง องศาแบบทศนิยม ให้เป็น  องศา ลิปดา ฟิลิปดา

 

 

 

 
 

วีดีโอ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ  การวัดมุม

- การแปลง มุม  องศา  เป็น เรเดียน

 

 


 
 

วีดีโอ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ  การวัดมุม

- การแปลง มุม  เรเดียน  เป็น องศา 

 

 


 
       ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook