การบวก การลบ การคูณ และการหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร  

แบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การบวก การลบ การคูณ และการหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การบวก การลบ การคูณ และการหาร

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  การบวก การลบ การคูณ และการหาร

 
 

  การบวก การลบ การคูณ และการหาร

 
    การบวก การลบ การคูณ และการหาร  
    การบวก การลบ การคูณ และการหาร  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การบวก การลบ การคูณ และการหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การบวก การลบ การคูณ และการหาร

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2  

  การบวก การลบ การคูณ และการหาร

 
    การบวก การลบ การคูณ และการหาร  
    การบวก การลบ การคูณ และการหาร  
    การบวก การลบ การคูณ และการหาร  
 

  การบวก การลบ การคูณ และการหาร

 
    การบวก การลบ การคูณ และการหาร    
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK