ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55  

 ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก ข้อสอบจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

และอธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้  พร้อม ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง  

 อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ คณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 2555  และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 1 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55  

   เฉลยคำตอบข้อ 1        
 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 1
 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 3

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55  

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3       

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 3  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55  

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4                 

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 4  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 5

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5        

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 5  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 6

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6      

                 

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 6  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 7

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7       

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 7  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 8

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8    

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 8  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 9

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

   เฉลยคำตอบข้อ 9         
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 9  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 10

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10             

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 10  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 11

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55  

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11      

                  

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 11  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


 ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 12

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12     

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 12  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 13

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55  

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13      

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 13  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 14

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 14 คำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 14. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55  

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14       

                     

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 14  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 15

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15    

                           

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 15  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 16 กราฟ

ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 16

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 16. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 16         

                 

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 16  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 17

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 17. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 17        

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 17  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 18

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 18. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 18   

 

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 18  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 19

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 19. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

   เฉลยคำตอบข้อ  19         
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 19  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 20

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 20. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 20            

 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 55 ข้อที่ 20  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK