ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 การเรียนรู้จาก ข้อสอบจริง ที่ใช้ในการสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

และอธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้  พร้อม ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง  

 อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ คณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 2553 A และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 21 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 21. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A 

   เฉลยคำตอบข้อ 21        
 
   เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 21
 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 22

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 22. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

 เฉลยคำตอบข้อ 22     

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 22  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 23

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 23. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 23       

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 23  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 24

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 24. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 24                 

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 24  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 25

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 25. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

 เฉลยคำตอบข้อ 25        

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 25  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 26

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 26. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 26      

                 

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 26  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 27

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 27. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

 เฉลยคำตอบข้อ 27       

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 27  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 28

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 28. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

 เฉลยคำตอบข้อ 28    

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 28  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 29

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 29. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

   เฉลยคำตอบข้อ 29         
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 29  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 30

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 30. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

 เฉลยคำตอบข้อ 30             

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 30  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 31

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 31. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A  

 

 เฉลยคำตอบข้อ 31      

                  

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 31  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


 ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 32 รูป

ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 32 โจทย์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 32. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

 เฉลยคำตอบข้อ 32     

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 32  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 33

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 33. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A  

 

 เฉลยคำตอบข้อ 33      

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 33  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


     ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 34

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 34. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A  

 

 เฉลยคำตอบข้อ 34        ยังไม่ได้เฉลย

                     

 
   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 35

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 35. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

 เฉลยคำตอบข้อ 35    

                           

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 35  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 36

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 36. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

 เฉลยคำตอบข้อ 36         

                 

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 36  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 37

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 37. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

 เฉลยคำตอบข้อ 37        

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 37  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 38

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 38. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

 เฉลยคำตอบข้อ 38   

 

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 38  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 39 รูป

ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 39 โจทย์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 39. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

   เฉลยคำตอบข้อ  39         
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 39  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 40

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 40. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 53 A

 

 เฉลยคำตอบข้อ 40            

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 53 A ข้อที่ 40  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK