ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52

 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52

 การเรียนรู้จาก ข้อสอบจริง ที่ใช้ในการสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

และอธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้  พร้อม ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง  

 อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ คณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 2552  และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 1 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52

   เฉลยคำตอบข้อ 1        
 
   รูปพีระมิด / รูปปริซึม
 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 3

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3       

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 3  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4                 

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 4  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 5

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5        

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 5  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 6

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 55

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6      

                 

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 6  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 7

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7       

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 7  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 8

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8    

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 8  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 9

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52

   เฉลยคำตอบข้อ 9         
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 9  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 10

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10             

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 10  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 11

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52  

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11      

                  

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 11  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


 ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 12

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12     

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 12  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 13

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52  

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13      

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 13  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


     ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 14

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 14. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52  

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14       

                     

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 14  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 15

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15. ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ป.6 ปี 52

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15    

                           

 
  เฉลยข้อสอบคณิต o-net 52 ข้อที่ 15  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK