ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

พร้อมเฉลย ปี 2557

ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2 พร้อมเฉลย ปี 2557

เป็นการเตรียมตัวในการเข้าสอบโดยเรียนรู้ข้อสอบจริง

เรื่องโจทย์ปัญหา บวก ลบ เวลา และลำดับ 

นักเรียนจะได้ฝึกฝน และฝึกทำเพื่อให้เกิดทักษะ 

ข้อสอบนี้ทำให้ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง 

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

สามารถเปิดโดยการ คลิกที่แถบแนวนอน

เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3   

  tข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 5   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 6   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 7   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 8   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 9   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

   

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 10    

 
 

  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 11   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

 

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 12   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

   

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 13   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 14 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 14   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 15   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 16 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 16   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 17 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 17   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 18 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 18   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

 

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 19 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 19   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 20 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 20  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 21 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 21   

ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 22 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 22   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 23 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 23   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 24 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 24   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

  

 
 

 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 25 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 25   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 26 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 26   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 27 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 27   

    *** ยังคิดไม่ออกครับ -----******

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 28 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 28   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 29 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 29   

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2  

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 30 ข้อสอบ tedet คณิตศาสตร์ ป2  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 30   

  *** ยังคิดไม่ออกครับ -----555

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK