การคาดคะเน

การเกิดขึ้นของเหตุการณ์

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

โดย โอก่าสของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมี 3  ชนิด คือ

      1. เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

      2. อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

      3. ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  

ดังนั้นการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ต้องอาศัยการพิจารณา

ตามเหตุการที่จะเกิดขึ้นจริงในแต่ละกรณี

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

  การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3  

 

          การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

                    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

    การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6. เรื่อง การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6.    

 

      การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

 

      การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK