แบบฝึกหัดทบทวน การคาดคะเน

การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ ป.6

 

แบบฝึกหัดทบทวน การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ต้องอาศัยการพิจารณา จากรูปภาพประกอบ

ตามเหตุการที่จะเกิดขึ้นจริงในแต่ละกรณี การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

โดย โอก่าสของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมี 3  ชนิด คือ

      1. เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

      2. อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

      3. ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัดทบทวน การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 เรื่อง การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6  

 

                             การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

 

   การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์                    

 
 

 

   การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 เรื่อง การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7.    

                         การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

 

      การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8 เรื่อง การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 8.    

 การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

   การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

 

  การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK