แบบฝึกหัด การคาดคะเน

การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ ป.5

 

แบบฝึกหัด การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

ในบทนี้เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เราสามารถคาดคะเนการเกิดขึ้น

ของเหตุการต่าง ๆ ดังนี้

1.โอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

2.โอกาสที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

3.โอกาสที่เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

แบบฝึกหัด การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

     การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

  การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

    

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

  การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK