โจทย์ปํญหาร้อยละ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปํญหาร้อยละ

การหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาโดยใช้ร้อยละ และ เปอร์เซนต์  มีวิธีการดังนี้

1. สรุปก่อนว่าโจทย์ กำหนดอะไรมาให้ และต้องการคำตอบของอะไร

2. คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตามสถานะการณ์ โดยใช้การเทียบร้อยละ

    การใช้ร้อยละ  เป็นการนำสิ่งต่าง ๆ มาเปรียบเทียบ กับจำนวนเต็มหนึ่งร้อย เช่น

    ข้อสอบ 100 ข้อ     ทำได้   80   บาท  ถ้าข้อสอบ  80   ข้อ จะทำได้กี่ข้อ

    ในนักเรียน 100 คน เพิ่มขึ้น   12 คน ถ้านักเรียน     850  คน มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเท่าไร

     12%   อ่านว่า สิบสองเปอร์เซนต์  มีความหมายว่า ใน  100  มีจำนวน 12  

    ดังตัวอย่างต่อไปนี้

   โจทย์ปํญหาร้อยละ

  โจทย์ปํญหาร้อยละ 

 ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปํญหาร้อยละ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  โจทย์ปํญหาร้อยละ

  โจทย์ปํญหาร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

    โจทย์ปํญหาร้อยละ

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ

    โจทย์ปํญหาร้อยละ

    

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ

    โจทย์ปํญหาร้อยละ

     

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ

    โจทย์ปํญหาร้อยละ  

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ

    percent 01 a5 1 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปํญหาร้อยละ  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-4 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-4   

  โจทย์ปํญหาร้อยละ

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ

 
 

  

     โจทย์ปํญหาร้อยละ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปํญหาร้อยละ  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.5-7 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.5-7   

  โจทย์ปํญหาร้อยละ

 
 

 

  โจทย์ปํญหาร้อยละ

  โจทย์ปํญหาร้อยละ

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ

    โจทย์ปํญหาร้อยละ

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK